Brenderup Højskole: Off Grid Huset

Off Grid huset i Brenderup viser og formidler, hvordan et bæredygtigt hus kan bygges og fungere uden tilknytning til offentlig forsyning af ressourcer.

Formål:

Det overordnede mål med projektet "Off The Grid" er, at finde løsninger til at leve bæredygtigt uden at kompromittere naturen for fremtidige generationer, samt at lave en formidlings del der kan benyttes, af alle der har interesse i bæredygtighed. Vi ønsker at gennemføre et nyt og hidtil uprøvet initiativ, - projektet "Off GRID HUSET" i Brenderup, hvor vi vil vise og bevise, hvordan der kan bygges et hus, der ikke er tilknyttet den normale infrastruktur.

Projektbeskrivelse

Projektet skal sikre gennemarbejdet, solid og brugbar dokumentation af det overordnede projekt, - med henblik på at bidrage til folkeoplysning om bæredygtighed. Det er målet, at formidlingsarbejdet skal fungere som et redskab, til løbende at skabe opmærksomhed, interesse, debat og udbredelse, undervejs i det overordnede projekt, samt tilsammen at skabe konkrete værktøjer til senere undervisnings- og formidlingsbrug.

Projektmål:

1) Udarbejdelse af bog.

Succeskriterier:
At der ved projektets afslutning, trykkes 200 bøger vedrørende projektet, fra indledende tanker, til det færdige resultat.

2) Løbende udarbejdelse og udgivelse af artikler.
 
Succeskriterier:
At der igennem projektet udgives minimum 20 artikler i diverse relevante tidsskrifter, fagblade, aviser, online medieplatforme og/eller lignende.                                       

3) Oprettelse af online blog.

Succeskriterier:
At der ved projektets start oprettes en online medie platform og at denne holdes opdateret minimum en gang om ugen, med billeder, fortællinger, beretninger og information om projektets udvikling, indtil projektets afslutning.

Formidling:

se ovenstående

Bevilliget beløb:  60.000 kr 

Kontakt: 

Ole Dedenroth
ole@brederuphojskole.dk