Brenderup Højskole: DFUNK sommerhøjskole

Brenderup højskole og Dansk Flygtningehjælp Ungdoms sommerhøjskole skaber, gennem personlige møder mellem flygtninge og resten af befolkningen, større kendskab til flygtninges liv og giver flygtninge indblik i dansk kultur.
Unge på tværs af kulturelle baggrunde mødes og udveksler erfaringer og livsanskuelser

Formål:

Brenderup Højskole og DFUNK deler en fælles vision om, at personlige møder er afgørende for mellemmenneskelig forståelse og god integration. Derfor vil vi med DFUNK Sommerhøjskole skabe et konkret projekt, hvor unge på tværs af kulturelle baggrunde mødes og udveksler erfaringer og livsanskuelser.

Projektbeskrivelse.

Sommerhøjskolen bygger bl.a. på, at det er unge frivillige – heraf halvdelen med flygtningebaggrund – der står for at udvikle sommerhøjskolen og har ejerskab over projektet.

På DFUNK Sommerhøjskole får unge flygtninge relationer til danske unge og større kendskab til det danske samfund og livet som ung i Danmark. I mødet med højskolekulturen får de indblik i en vigtig dimension af det folkelige demokrati og derigennem motivation og konkrete idéer til, hvordan de i fremtiden selv kan engagere sig. Samtidig får danske unge relationer til unge flygtninge, større kendskab til hvad det vil sige at være flygtning og nyt engagement i flygtningesagen.

Derudover har Sommerhøjskolen til hensigt at give lokale borgere i Brenderup og omegn et personligt møde med unge flygtninge og motivere til lokalt engagement i arbejdet med flygtninge og deres forhold. Vi vil udnytte, at Brenderup Højskole allerede er en etableret institution i lokalsamfundet, når vi på den sidste dag inviterer byens borgere til Åbent Hus. Forud for arrangementet vil deltagerne løbende møde lokalbefolkningen, når de bevæger sig rundt i byen og afleverer invitationer. Denne dialog fortsætter, når vi i september inviterer til et temaarrangement på højskolen.

Formidling:

Fra DFUNKs side bliver der i år lagt et stort stykke arbejde i at opsøge medier og videreformidle projektets resultater til omverdenen. Se tidligere medieomtale af DFUNK Sommerhøjskole her: http://www.dfunk.dk/sommer  

Facebook: Under hele opholdet lægger vi billeder fra opholdet på Brenderup Højskoles og DFUNKs Facebookside, så historien bliver delt blandt de to siders følgere og kan være til inspiration for andre.

Dokumentarfilm: DFUNK er i samarbejde med filmskaberen Michael Graversen i gang med at skabe en dokumentarfilm om unge flygtninges liv i Danmark. Uddannelsesforløbet for de frivillige ledere og selve DFUNK Sommerhøjskole vil formentlig indgå i filmen.

Evalueringen sker på baggrund af evalueringsskemaer udfyldt af deltagerne på sommerhøjskolens sidste dag samt opfølgningsseminaret med alle frivillige ledere.

Afsluttende evaluering: DFUNKs medarbejdere og Brenderup Højskoles forstander udarbejder en endelig evaluering, som sendes til alle donorer. Denne udarbejdet blandt andet på baggrund af deltagernes evalueringer. 

Bevilliget beløb: 80.000 kr.

Kontakt: ole@brenderuphojskole.dk