Brenderup Højskole ”Mangfoldige samtaler i blafferbiler”

Projektet vil skabe nuanceret værdidebat gennem at sende danske- og flygtninge elever ud i blafferbiler og debattere temaer fra Danmarkskanon med billisterne. Efterfølgende arrangeres 3 events med formidling af resultaterne af blafferiet.

Formål

At skabe debat om formulerede danske værdier, mellem flygtninge og tilfældige danskere. Derefter at udbrede debatten ved at skabe åbne events ud fra resultaterne og de enkeltes oplevelser.

Projektbeskrivelse

Danske og flygtninge elever fra Brenderup højskole bliver introduceret til metoden med debat i blafferbiler. Derefter sendes de ud på blaffertur i 3 dage, hvor de efter dagens tur mødes og bor i lejr sammen. Efter hjemkomsten fra blafferdagene, har de refleksions og produktionsworkshops, hvor de arbejder med de opsamlede oplevelser. Til sidst etableres 3 åbne events, hvor eleverne formidler deres produkter ud fra oplevelserne på blafferturene. Projektet fungerer samtidig som en alternativ studietur.

Formidling

Projektet formidles dels gennem de 3 evets, men også gennem lokale medier. Det forsøges også videregivet gennem landsdækkende tv i f.eks. Go Morgen Danmark eller Go Aften Danmark og på www.blaffernationen.dk samt DFUNKS profiler på Face book og instagram.

Bevilliget beløb:  40.000 kr.

Kontakt: Ole Dedenroth; kontor@brenderuphojskole.dk