Borups Højskole: Hvad mener Borups

Hvad mener Borups, vil placere Borups Højskole og højskolebevægelsen centralt i samfundsdebatten

Formål:

Vi vil gerne placere Borups Højskole og højskolebevægelsen centralt i samfundsdebatten. Vi vil gøre Borups til et kulturelt kraft-varmeværk i København og forbinde højskolens særlige form (sang og musik) såvel som dens særlige forpligtelse på det folkeoplysende og det alment dannende med samfundets mange specielle og aktuelle problemstillinger. Og vi vil bygge bro fra skolens daglige virke, dens elever og lærere, til den pulserende kultur- og samfundsdebat i skolens nærmiljø, som er Danmarks hovedstad.

Projektbeskrivelse:

1. Projektets centrale aktivitet er ti større årlige offentlige arrangementer (fem pr. halvår), som giver dybte og perspektiv til en væsentlig, aktuel debat. Se venligst det vedhæftede bilag med konkrete bud på debatter. Formen er som Ted Talks: Tre personer får præcis 15 minutter til at præsentere deres emne og synspunkt, hvorefter der er åben debat også med publikum. Publikum består både af skolens elever og ansatte, af betalende gæster udefra, og af inviterede gæster (primært unge studerende), som kommer gratis ind. Alle arrangementer indledes med en højskolesang, ligesom skolens kor og dansehold jævnligt vil medvirke.

2. Arrangementerne er knyttet til en løbende, altid åben konference på skolens hjemmeside Borups.dk og på Facebook, hvor debatterne dokumenteres af skolen og videreføres af de deltagende. Skolens elever vil fotografere, filme og skriftligt rapportere fra begivenhederne, og det bliver en del af skolens undervisning efterfølgende at redigere materialet og lægge det ud på nettet. På længere sigt kan der blive tale om streaming fra særligt spændende arrangementer, og det samlede slogan for alle disse aktiviteter på nettet vil være: Gå ind på Borups!

3. Skolen vil opbygge et omfattende netværk af navne og mail-adresser, af venner på Facebook og af følgere på Twitter. Vi er her inspireret af vores nabo, arrangements-afdelingen på Det Kongelige Bibliotek, som har tusindvis af navne på listen 'Students Only': Hvis et arrangement ikke er udsolgt, bliver der fuldt hus alligevel, for der kan til sidste øjeblik fyldes op med 'Students Only'. Noget lignende kan være med til at give fuldt hus på Borups.

4. Vi vil udvikle en række konkrete partnerskaber med virksomheder og institutioner både om indhold, om billetsalg og om markedsføring. Det bliver en væsentlig del af arbejdet med disse samarbejder (der som sagt ikke vil være begrænset til Ted Talks) at udvikle og definere de krav og vilkår, vi vil opstille; ikke kun økonomisk, men nok så afgørende, som højskole: vores omgangsform (sang og musik), vores idé om det almene og folkeoplysende, vores sociale engagement, alt dette er afgørende forudsætninger for samarbejde. Skolens ansatte, bestyrelse og skolekreds vil blive inddraget i udarbejdelsen af et værdigrundlag for Borups Højskoles samarbejder, og arbejdet med dette værdigrundlag er en afgørende del af projekt Hvad mener Borups?

Formidling:

Som nævnt tænker vi også "Hvad mener Borups?" som en åben og løbende konference på skolens hjemmeside og på Facebook. Dokumentationen er altså ikke kun bagudrettet, men aktuel og fremadrettet, så nye elementer kan føjes til en debat, der begyndte med Ted Talk, og så deltagerne kan fortsætte debatten ved at Gå ind på Borups!

Bevilliget beløb:        160.000 kr.

Kontakt:       Bjørn Bredal         bjorn.bredal@pol.dk