Bornholm Højskole: Brobygning mellem højskolen, lokalsamfundet og asylcenter

Gennem brobygnings projektet åbner Bornholms Højskole sig op og skaber møde mellem asylansøgere, lokalbefolkningen og højskolen.

Formål:

Projektets overordnede formål er at skabe bro mellem Højskolen, Asylcenteret og lokal samfundet.

Projektbeskrivelse:

I uge 9 vil vi give eleverne mulighed for at fordybe sig i en proces, samt at have muligheden for at inviterer folk udefra til at være en del af skolens arbejde.
I denne tid er vi alle sat under pres, vi skal hurtigst muligt fra A til B. Vi skal nå det hele på den halve tid, og der er sjældent tid til at reflektere over rejsen, før vi står foran en ny.
Et højskole ophold handler om, at man udvikler sig som menneske, men i høj grad også, at man bliver klar over hvilken udvikling det er man har gennemgået.


Som en del af denne uge har vi valgt at invitere 12 asylansøgere fra Røde Kors' asyl center på Bornholm, til at deltage i processen. Dvs. de bor på skolen, deltager i måltider, morgensamlinger, højskoleaften m.m. 
Ugen afsluttes med en åben udstilling, hvor folk fra hele Bornholm inviteres til at komme og se hvad samarbejdet mellem elever, lærere og asylansøgere har ført med sig.
Efterfølgende vil der blive evalueret på projektet og vurderet, hvordan Højskolen i fremtiden kan fungere som facilitator for mødet mellem lokal befolkningen og asylansøgerne, og være med til at skabe kulturmøder, frem for kulturkonflikter.

Formidling:

Projektet vil blive genstand for en evaluering
a) skolens elevgruppe
b) Skolens medarbejdergruppe
c) De deltagende asylansøgere
d) Skolens samarbejdspartnere på Asylcenter Rønne
Der vil på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blive udarbejdet en samlet evalueringsrapport, som forhåbentlig vil danne baggrund for et fortsat samarbejde mellem Bornholms Højskole, lokalbefolkningen og Asylcenter Bornholm.
Rapporten vil endvidere tilgå Bornholms Regionskommune og FFD.

Bevilliget beløb:    25.000 kr.

Kontakt:    Axel Lasthein - Madsen      alm@bhhs.dk