Bornholms Højskole: ”Ned fra barikaderne”

Projektet vil skabe en mellemfolkelig forståelse for forskellighed og grobund for den demokratiske og indsigtsfulde samtale gennem fælles praktiske/og eller kreative processer.

Formål

Det overordnede formål med projektet er fremme den demokratiske samtale på tværs af kulturer og generationer gennem samskabelse.

Håbet er at den praksisbaserede tilgang kan føre til samtaler om fælles temaer og problemstillinger og også til overvejelser om, hvad en samtale er og hvad en samtale kan, når den er jævnbyrdig og demokratisk. Og så kan der også blive mulighed for at tale om hvad demokrati er, og hvordan det kan udtrykkes.

Udgangspunktet for projektet er den tanke, at fællesskabet om at udføre noget, som alle møder forudsætningsløst, kræver at alle bidrager med egne kompetencer og erfaringer og kan give en indsigt og en åbenhed over forskellighed, der giver et godt afsæt for at nå hinanden gennem demokratisk dialog. Det at gøre noget i praksis kan åbne for en opblødning af fordomme og grænser, som kan være svær at nå alene gennem samtalen.

Et mål er også at udvikle en værkstøjskasse af praksisser og metoder, som gør det nemmere for os at nå frem til at lytte til hinanden i en demokratisk samtale. Værktøjerne skal kunne beskrives og anvendes i andre kontekster.

Projektbeskrivelse

På en række workshops inviterer vi til fælles praktisk aktivitet som middel til at styrke grundlaget for samtale. Det kan være det at være fælles om at lave mad, det at kreere et fælles værk eller dele af et værk, som andre bygger videre på, det at læse højt eller det at gennemføre en orienteringsøvelse. Og så kan der også blive mulighed for at tale om hvad demokrati er, og hvordan det kan udtrykkes.
Den praksisbaserede tilgang til samtalen er helt i højskolens ånd. Derfor er højskolen den rigtige institution at spænde for en sådan folkeoplysende indsats, der gerne skulle blive en tradition.

Formidling

 

Projektets aktiviteter dokumenteres af journalist Susanna Sommer, som sammen med eleverne fra højskolens lydfortællingshold vil producere podcasts fra møder og workshops.

Desuden bliver de unge workshopdeltagere bedt om at dele billeder på instagram under #everyday democracy.

Der holdes et afsluttende evalueringsmøde og samtidig udstilles produkter og dokumentation fra de mange workshops.

Bevilliget beløb: 257.000 kr   

Kontakt: Søren Voigt Juhl, sju@languedoc.dk