Byg bro i Børkop

Børkop ønsker at indrette dele af skolens arealer til offentlig adgang, bidrage til en Klimapark og være med til at udvikle Børkop som ”Naturbyen”.

Formål:

Børkop Højskole ønsker at bidrage til dannelse af sunde fællesskaber i et bæredygtigt samspil med natur og miljø. Vi kalder projektet ”Byg bro i Børkop”, fordi vi ønsker at projektet skal medvirke til at bygge bro på flere måder:
- Bygge bro mellem højskole og lokalsamfund
- Bygge bro mellem de to dele af den klimapark, skolen ligger midt i
- Bygge bro mellem mennesker og natur

Projektbeskrivelse:

1)    Forberedelse af projektet gennem en borgerinddragende proces faciliteret af ”Sund By Netværket” hvor en aktionsgruppe med repræsentation fra højskolens bestyrelse og medarbejdere, Børkop Lokalråd og Vejle Kommunes Sundhedsafdeling over godt 1 år (fra oktober 2019 – december 2020) følger projektudviklingsprogrammet ”Byens rum – livet mellem husene” bygget op omkring projektledelsesværktøjet ”The Place Standard Tool”. Herunder afholdelse af et borgermøde i uge 43 eller 44 (2020) med henblik på at få kvalificeret projektet og givet det lokal forankring.
2) Udarbejdelse af projektskitser ved landskabsarkitekt for fundraising til udførelsen af projektet.
3) Fysisk omdannelse af en del af skolens grund til et område, der kan ”bygge bro i Børkop”.

Formidling:

Projektet vil blive formidlet via skolens – og kommunens hjemmeside, samt rapport til FFD ved afslutningen.

Bevilliget beløb:                        79.019 kr.

Kontakt:                                      Robert Bladt    robert@imb.dk