Århus Idrætshøjskole: Højskoleruten i Danmark. - Vandre, løbe, cykle - samtale, refleksion, inspiration

Idrætshøjskolen Aarhus vil, gennem en cykle, gå og vandre rute mellem højskolerne, på én gang revitalisere mødet mellem naturen, historien, samtalen og reflektionen, og skabe fokus på mødet med højskolerne i Danmark.

Formål:

Højskolens formål er at give livsoplysning, fremme den demokratiske dannelse og oplyse om de folkelige fællesskaber. Højskoleruten er et af redskaberne i dette arbejde :vi vil lave et højskolekort, hvor landets højskoler forbindes gennem interessante ruter, med indlagte naturoplevelser, refleksioner og fortællinger. Ruten kan vandres, løbes eller cykles og starter/ender ved en højskole, hvor tanken er, at man kan få en kop kaffe. Kaffen har været og er en anledning til samtalen – kernen i demokratiet og ”højskolen som livsform".

Projektbeskrivelse:

Ideen i det lokale:

At lave en spændende rute/loop med afsæt i hver enkelt højskole. På hver rute skal der være ”et stop efter ca. 1500 skridt” hvor der er en internetbaseret fortælling og refleksion.
Den lokale højskolerute kan laves af den enkelte højskole, og helst skabes i samarbejde med andre lokale interessenter: For Idrætshøjskolen Aarhus vedkommende med gymnasier (skoler), Kirken, Idrætsdaghøjskolen, det aktuelle fællesskab omkring opbyggelsen af et streetart fælleskab, senioridrætten i Skovbakken m.m. Ruterne skal ideelt udfordre/muliggøre ideen om 10.000 skridt i en ny og spændende rute-indpakning.

Projektmål II: Ideen i det regionale.

At skabe en naturpræget højskolerute der forbinder nabohøjskolerne – og undervejs igen har internetbaserede fortællinger, refleksion m.m.
Ideelt af forbinde alle højskoler inden for en radius af 30-40 km, men det vil naturligvis være områdebestemt.

Vi har forud for denne ansøgning etableret en rute mellem Idrætshøjskolen Aarhus, Rude Strand Seniorhøjskole og Odder Højskole, der netop er ”gået i luften” (26/2). Denne rute skal videreudvikles, og på baggrund af denne rute og dette samarbejde, ønsker vi at lave en skabelon, modeller og en overordnet struktur for fremtidige ruter.

Bevilliget beløb: 99.200kr

Kontakt: Søren Møller, soeren.moeller@nypost.dk