Ålborg Sportshøjskole: "SeismogrAAfen

Seismografen skaber, i samarbejde mellem Ålborg Sportshøjskole og Fokus Folkeoplysning, en ny kulturel platform for debat og engagement blandt unge.

Formål

1. At skabe spændende og levende folkeoplysning i nye samarbejds- relationer 2. At skabe folkeoplysning i nye former 3. At skabe folkeoplysning der favner bredt, provokerer og fordrer stillingtagen 4. At lade Aalborg Sportshøjskole spille en mere aktiv rolle i Folkeoplysningen i Aalborg 5. At skabe en ny kulturel platform der særligt henvender sig til unge mellem 18 – 30 år 6. At skabe en lokal debat om globale emner 7. At bidrage til at eksperimentere med folkeoplysningens form

Projektbeskrivelse:

Fokus Folkeoplysning og Aalborg Sportshøjskole vil samarbejde om, at udvikle en ny kulturel platform for unge i Aalborg. Platformen skal bestå af arrangementer der retter sig mod både offentligheden og mod højskolens elever. Der skal opbygges en stor kontaktflade til målgruppen gennem twitter og facebook. Folkeoplysning, livsoplysning og demokratisk dannelse bliver de centrale omdrejningspunkter for samarbejdet.

Konkret bliver der afholdt ca. 10 arrangementer om året i et samarbejde mellem Fokus Folkeoplysning og Aalborg Sportshøjskole. Arrangementerne skal adressere de udfordringer, ressourcer og perspektiver ungdomslivet byder på. Formen skal variere fra foredrag, over teater, performance og til samskabende arrangementstyper.

Arrangementerne afvikles dels på Aalborg Sportshøjskole dels i byens offentlige rum og dels i forskellige kulturinstitutioner i byen.

Formidling:

Projektet formidles gennem medieklip; video-optagelser, billeder og klip fra medierne, samt henvisninger til/screendumps af den debat der forhåbentlig kommer til at udspille sig på de sociale medier.
Derudover afrapporteres projektet i en mindre rapport som evaluerer ud fra mål og succeskriterier.

Bevilliget beløb:      91.420 kr.

Kontakt:                   Rasmus Krogh   rasmus@sportshojskolen.dk