Inspirationsfolder

Denne folder indeholder mulighederne for at søge støtte gennem Kulturministeriets pulje til folkeoplysende aktiviteter i lokalområderne i Danmark.