Om folkeoplysning

Folkeoplysning betegnes ofte som ikke-formel voksenundervisning. Rødderne til begrebet går helt tilbage til Grundtvig og ideen om at oplyse og oplive folket.

Folkeoplysning i Danmark

Folkeoplysning har rødder langt tilbage i den danske historie.

Sideløbende med udviklingen af det formelle demokrati har vi i Danmark udviklet et uformelt demokrati, hvor man i foreninger, organisationer og skoler gennem fælles aktiviteter og dialog har givet danskerne mulighed for at udvikle sig til bevidste, engagerede borgere, der kan og vil indgå i forpligtende fællesskaber.

Grundloven stadfæstede forsamlingsfriheden og borgernes ret til dannelse af  foreninger, og staten anerkendte disse som repræsentanter for forskellige særinteresser. I den forstand fik Danmark et dobbeltdemokrati.

Folkeoplysning fortalt på 7 minutter