Folkeoplysningspuljen

Folkeoplysningspuljen giver midler og muligheder for højskolernes arbejde, med folkeoplysende aktiviteter i lokalområderne i Danmark. Ansøgningsfrister 1. marts og 1. oktober

Folkeoplysningspuljen støtter højskolernes folkeoplysende aktiviteter

Ansøgnings- og budgetskema.

Folkeoplysningspuljens formål er at støtte udviklingsarbejde med højskolernes folkeoplysende aktiviteter i lokalområderne i Danmark.

Tilskuddet kan søges af en enkelt højskole, af flere højskoler i forening eller i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere (oplysningsforbund, virksomheder, kommuner, ngo'er, interesseorganisationer, kirkelige kredse, biblioteker, uddannelsesinstitutioner mm.), ligesom der kan være tale om fælles nationale projekter, hvor højskolerne og FFD indgår i et projektsamarbejde.

Inden for højskolelovens rammer kan der søges tilskud til folkeoplysende aktiviteter, der ligger ud over eller supplerer tilskudsberettiget højskolevirksomhed.

Folkeoplysende aktiviteter beskrives i bemærkninger til højskoleloven som følger:

Ved folkeoplysningsvirksomhed menes virksomhed, der er i overensstemmelse med højskolernes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Den folkeoplysende virksomhed skal hænge sammen med skolens tilskudsberettigende virksomhed, herunder skolens værdigrundlag og formål, som fremgår af skolens vedtægter.

Citat Højskoleloven.

Forventninger til projekterne

Ved bedømmelsen af projekterne vil der blive lagt vægt på:

 • At projektet understøtter mødet mellem borgerne om både lokale og almene spørgsmål og emner. 
 • At projektet er til gavn for en større målgruppe.
 • At projektet skaber samarbejdsrelationer til andre højskoler, lokale foreninger, kommuner, institutioner eller virksomheder.
 • At projektet skaber grobund for levedygtighed efter puljens ophør.
 • At projektet er inspirationskilde til andre interesserede gennem formidlingen og efterarbejdet af projektet.

Eksempler på projekttemaer:

Demokratifremmende -, borgerinddragende -, debatskabende -, aktivitetsfremmende -, fællesskabsfremmende -, integrationsfremmende -, miljøforbedrende -, deltagerinddragende - aktiviteter.

Hvilke omkostninger kan der søges til?

Der kan bevilliges støtte til de fleste former for omkostninger, så længe de er direkte relaterede til projektet:

 • frikøb / aflønning af medarbejdere
 • møde- og rejsevirksomhed
 • udarbejdelse og tryk af pædagogisk materiale
 • hjemmeside
 • informationsfolder
 • afrapportering og evaluering

Hvilke omkostninger ydes der ikke støtte til?

 • elevbetaling eller nedsættelse af samme 
 • generelt informations / reklamemateriale
 • anskaffelser (IT, møbler, tekniske apparater mm.)