Generelt om projektet

Der kræves en særlig vejledning til sårbare og udsatte unge. Derfor ønskede FFD at projekt skulle inkludere en teori- og metodeudvikling af vejledningen for højskolernes målgruppe, herunder kombinationsprojektets målgruppe. Derfor blev der ansat en Ph.d. – studerende der var i samarbejde med forskerskolen i uddannelsesforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

Ph.d.-projekt

Ph.d.-projektet skulle udvikle nye vejledningsmetoder for sårbare unge, og til at varetage forskningsprojektet blev Helene Valgreen ansat. Helene Valgreen var, på det tispunkt projektet foregik optaget på forskerskolen ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Titlen for Helene Valgreens ph.d.-projekt er: "Refleksion og fællesskab: kollektiv narrativ praksis i karriere vejledningen"

Projektet blev afsluttet med et forsvar december 2013. Undervejs blev højskolerne inddraget i forskningsprojektet gennem workshops, cases, interviews og møder. Tilgangen var aktionsforskning og en fænomenologisk beskrivelse, det teoretiske grundlag var poststrukturalisme, og det vejledningsmetodiske udviklingsperspektiv fokuserede på kollektiv narrativ praksis.

FFD nedsatte en følgegruppe for ph.d.-projektet. Følgegruppen holdte to årlige møder og bestod af lektor Lene Poulsen, Professionshøjskolen København, fagkonsulent Jørgen Brock, Undervisningsministeriet, projektleder Jakob Hvenegaard Andersen, FFD og Helene Valgreen, ph.d.-stipendiat.