Evaluering og artikler

Kombinationsprojektet blev fra projektets start løbende procesevalueret. I april 2015 blev der foretaget en slutevaluering.

Slutevaluering af kombinationsprojektet

Evalueringen viste at højskoleophold har en positiv betydning for unges muligheder for at tage en ungdomsuddannelse.

Det satspuljefinansierede Kombinationsprojekt har siden 2008 tilbudt unge mellem 16 og 25 år uden ungdomsuddannelse at komme på højskole og forberede sig på at kunne gennemføre en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. Projektet var målrettet unge, som blev vurderede frafaldstruede eller ikke havde de fornødne forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Slutevalueringen af Kombinationsprojektet, blev udarbejdet af Peter Koudahl fra DPU og Aalborg Universitet og viste, hvordan de unges beskæftigelsesaktiviteter fordelte sig efter deres højskoleophold. Af tallene fremgår det, at 78,6 % af de unge, som fra 2008 til 2013 var igennem projektet, i august 2013 enten er i uddannelse, arbejde eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 48,2 % af de unge, der på tidspunktet er i uddannelse, er i gang med en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse.

Læs hele Slutevalueringen af Kombinationsprojektet

Læs resume af  Slutevaluering af Kombinationsprojektet 

Løbende evalueringer

FFD har bedt DPU (Danmarks Pædagigiske Universitetsskole, Aarhus Universitet) om at udarbejde et evalueringskoncept, som indeholder både proces- og målevaluering, og evalueringen er foretaget af Pia Cort og Peter Koudahl.

Projektbeskrivelse af evaluering af kombinationsprojektet - et samarbejde mellem højskoler og erhvervsuddannelser. Udarbejdet af Pia Cort og Peter Koudahl, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet.

Forskningsreview; Evaluering af FFD's kombinationsprojekt  - notat 1, 2009

Forskningsnotat 2; Kombinationsprojektet set udefra - UU centre, erhvervsskoler og andre samarbejdspartneres opfattelse af Kombinationsprojektet

Forskningsnotat 3; Højskolen, vejledning og overgange - fra et elevperspektiv

Forskningsnotat 4; et etnografisk studie af vejledningspraksis på 3 højskoler i kombinationsprojektet

Forskningsnotat 5; Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Forskningsnotat 6; Højskolen som læringsrum - et movivationsteoretisk perspektiv

Forskningsnotat 7; Tid - til fællesskab, fordybelse og dannelse. Højskolen som brobygger til ungdomsuddannelse

Diverse artikler omhandlende projektet

Højskoler får unge i gang med en uddannelse Morten Vestergaard, Jyllands Posten 31. maj 2015

Motivating young people for education - The role of folk high schools
Pia Cort i LLinE (Lifelong learning in Europe) Issue 1/2013

Indre motivation eller ydre tvang: Hvordan bliver unge mennesker i stand til at foretage et kvalificeret uddannelsesvalg?
Peter Koudahl, Gjallerhorn nr. 16-2013, s.26-35

Indre motivation frem for ydre styring
REPORTAGE Hvad skal der ske med de "ikke-uddannelsesparate", var spørgsmålet på en stort anlagt konference i København
Højskolebladet april/2013

Uddannelsessystemet skal tænkes som LEGO
Frieskoler nr. 13, april 2013, s. 26-27