Kombinationsprojektet

Kombinationsprojektet foregik fra 2008 til 2015 og var et satspuljeprojekt, der indgik som et led i regeringens målsætning om uddannelse til alle. Projektet var et samarbejde mellem højskoler og erhvervsuddannelse, hvor formålet var at øge folkehøjskolernes medvirken til, at flere unge gennemførte en ungdomsuddannelse.

Målgruppe

Projektets målgruppe var unge mellem 16-25 år uden ungdomsuddannelse, eller som blev vurderet frafaldstruende på deres uddannelser. Projektets formål var at tilbyde denne målgruppe et højskoleophold, hvorigennem de kunne forberede sig til at tage en erhvervsuddannelse.

Et kombineret højskole- og erhvervsskoleophold havde til hensigt at sikre dens unges motivation og mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Deltagelse i projektet var baseret på et samarbejde mellem den unge og en UU-vejleder, hvor der blev udfærdiget en uddannelsesplan, der skulle strække sig ud over et højskoleforløb og ind i en erhvervsrettet uddannelse. Udover dette blev den enkelte unge tilknyttet en vejleder på højskolen, hvis opgave var at hjælpe, sparre og vejlede den unge gennem forløbet. 

Samarbejde

Kombinationsprojektet var baseret på et samarbejde mellem højskoler, erhvervsskoler og UU-centre. Der var 27 højskoler, der deltog. Det var UU-vejlederne, der gennem de unges uddannelsesplan visiterede de unge til projektet. FFD ønskede med etableringen af dette samarbejde at tilbyde de unge et trygt og helhedsorienteret uddannelsesforløb.

Når en højskole modtager en projektbevilling, forpligter skolen sig til at deltage i og aktivt bidrage til netværksaktiviteter. Blandt disse aktiviteter er konferencer, grund- og efteruddannelse samt netværksmøder. Det er FFD, der er det organisatoriske midtpunkt, og FFD skal underrettes om eventuelle ændringer, der har indflydelse på projektet.

Uddannelsesplaner

Det var UU-vejlederne, der i samarbejde med den unge udfærdigede en uddannelsesplan. Denne skulle underskrives af elev (evt. forældre) og UU-vejlederen. For at udløse aktivitetstilskuddet krævede det en godkendelse af uddannelsesplanen fra FFD's side. Uddannelsesplanen skulle indeholde en beskrivelse af forløbet, der gik ud over højskoleforløbet og ind i en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.