Undervisningen


Undervisningen

På skoler der udbyder intensive læringsforløb vil der blive undervist minimum 45 timer i dansk og/eller matematik, i et personligt tilrettelagt forløb. Eleven vil blive afklaret ved kursusstart, og undervisningen vil foregå med høj faglighed, i et kreativitet miljø, med trygt socialt samvær.

Formålet med kombinationen af højskoleophold og fagspecifik undervisning i dansk og matematik er at øge elevens faglighed, men også gåpåmod, selvværd og kendskab til egne og andres menneskelige egenskaber.

Der vil blive undervist i fagene af kompetente og inspirerende højskolelærere, der skaber et trygt læringsrum med høj faglighed og personlig støtte.

Øvrige fagtilbud

Ud over undervisning i dansk og matematik vælger du blandt højskolens øvrige fag. Se på den enkelte højskoles hjemmeside hvad de tilbyder af linjefag og valgfag. Du deltager desuden i fælles aktiviteter og fælles undervisning som eksempelvis morgensamlinger, foredrag etc.