Økonomi


Priser

Der skelnes mellem et kort kursus (3 uger) og et langt kursus (12-20 uger) med intensive læringsforløb. 

Lange kurser over 12 ugers varighed

Kurset er åbent for alle, der ønsker et langt kursus. Et langt kursus med ”Intensive læringsforløb på højskole”er typisk 18 - 20 uger.

Der gives et tilskud på 505 kr. om ugen til nedbringelse af egenbetalingen som typisk er 1400 kr om ugen. Hertil er der mulighed for med en uddannelsesplan udarbejdet sammen med den kommunale ungevejledning, at få tilknyttet en mentor. Ved individuel vurdering kan egenbetalingen med mentortaksten nedbringes yderligere. Typisk ligger et langt kursus under Intensive læringsforløb med mentorstøtte på mellem 500 kr og 1000 kr om ugen. 

Tilskuddet på 505 kr om ugen er muliggjort gennem tilskud fra satspuljemidlerne. For at eleven kan få dentte tilskud forudsættes det, at eleven har skrevet en ansøgning og fået denne imødekommet af den højskole, hvor eleven ønsker at tage det intensive forløb.

Der er i særlige tilfælde, og ved en individuel konkret vurdering, mulighed for at søge tilskud til dele af egenbetalingen både på korte og lange intensve læringsforløb. Forespørgsel om nedbringelse af egenbetalingen rettes til den skole, eleven ønsker at starte på.

Korte 3 ugers kurser

Kurset er åbent for alle, der ønsker det 3 ugers sommerhøjskolekursus ”Intensive læringsforløb på højskole”. Det koster fra 4.500 kr. at deltage i kurset.

Prisen på 4.500 kr. er muliggjort gennem tilskud fra satspuljemidlerne. For at eleven kan få denne pris forudsættes det, at eleven har skrevet en ansøgning og fået denne imødekommet af den højskole, hvor eleven ønsker at tage det intensive forløb.

Der er i særlige tilfælde, og ved en individuel konkret vurdering, mulighed for at søge tilskud til dele af egenbetalingen. Ansøgning om nedbringelse af egenbetalingen rettes til den skole, eleven ønsker at starte på.

Deltagelse i kurset uden imødekommen ansøgning

Projektet er støttet af satspuljemidler, som har gjort den lave egenbetaling på 4.500 kr. mulig. Ønsker en elev at deltage i et 3 ugers kursus ”højskole med Intensive læringsforløb” uden at have fået bevilget en ansøgning, er prisen 11.000 kr. for det 3 ugers højskolekursus. 

 

Økonomi

Der er flere forskellige puljer og muligheder der kan gøres gældende for tilskud til et kursus med intensive læringsforløb. Til at lette højskolens beregning af indtægter mm. kan eksempelberegneren bruges