Hvad er højskole med intensive læringsforløb?

Et intensivt læringsforløb er et højskolekursus med undervisning i dansk og matematik, højskolefag og fællesskab. Kurserne varierer fra korte kurser på 3 ugers varighed til lange kurser på 12 - 23 ugers varighed.

Det er muligt at tage et intensivt læringsforløb på højskole, med det formål at forberede unge uden ungdomsuddannelse til en optagelsesprøve på en ungdomsuddannelse.

Hvem kan deltage?

Forløbene er målrettet unge mellem 16 og 25 år, der ikke har ungdomsuddannelse, f.eks. unge der ikke har gået i skole et stykke tid, eller ikke har 2 i dansk og/eller matematik.

Den unge skal være motiveret for at deltage i et højskoleforløb, have lyst til at møde nye mennesker, indgå i forpligtende fællesskaber og have lyst til at deltage i undervisningen.

Hvorfor på højskole?

På højskolen bor, spiser og overnatter deltagerne. Højskoleopholdet kombinerer faglig undervisning i dansk og matematik med almindelige højskolefag, som fortælling, værkstedsfag, bevægelse, ol. Målet med at kombinere højskoleophold med intensiv læring et at styrke deltagernes faglige niveau, og samtidig deres gå på mod, sociale og menneskelige egenskaber.

Der vil være udflugter, socialt samvær og andre spændende aktiviteter. På et Intensivt læringsforløb får kursisten både faglige udfordringer, et løft i dansk og matematik, spændende højskolefag, nye venner og en masse gode oplevelser. Det er intenst, det er hårdt arbejde og det er sjovt! Det betyder meget arbejde og gode indholdsrige dage. 

Ved kursusstart afdækkes de individuelle faglige forudsætninger og undervisningen tilrettelægges derefter.

Hvor foregår det?

I 2022 kan de unge deltage i Intensive Læringsforløb på seks forskellige højskoler – Brande Højskole, Højskolen Kalø, Højskolen Snoghøj, Nordfyns Højskole, Vrå Højskole og Ungdomshøjskolen ved Ribe. Alle skolerne har fokus på dansk og matematik samt særlige højskolefag og højskolesamvær. Der vil på alle seks skoler blive tilbudt minimum 45 timers undervisning i dansk og matematik. Du kan læse mere om de skolerne og fagene., under fanen deltagende højskoler.

Pris

Kurset er støttet af satspuljemidler og deltagerprisen er derfor reduceret i forhold til et almindeligt højskoleophold. I særlige tilfælde kan der søges om nedsættelse af deltagerbetalingen. Se mere om prisen for et kursus under siden økonomi. Kontakt den ønskede skole for nærmere info.

Hvordan ansøger man? 

For at blive optaget på kurset skal den unge, evt. i samarbejde med vejleder /sagsbehandler, skrive en motiveret ansøgning.

Ansøg om deltagelse på kurser i 2022 her på siden

Driftstilskud fra Socialstyrelsen

FFD modtager driftsstøtte fra Socialstyrelsen til at udvikle og afholde intensive læringsforløb på højskole. Der udarbejdes årligt en statusrapport på baggrund af projektets udviklingsplan Statusrapport 2020