Ansøgning


Ansøgningsprocessen

For at blive optaget på sommerhøjskole med intensive læringsforløb med støtte fra satspuuljemidlerne kræver det, at der udarbejdes en motiveret ansøgning. Jf. målgruppebeskrivelsen for om eleven opfylder denne.

Ansøgningsskemaet udarbejdes af eleven og sendes derpå til den skole, eleven ønsker at tage et intensivt læringsforløb på.

Brande Højskole

Ansøgningsskema Brande Højskole for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema Brande Højskole for elever under 18 år.

Højskolen Kalø

Ansøgningsskema Højskolen Kalø for elever over 18 år

Ansøgningsskema Højskolen Kalø for elever under 18 år

Højskolen Snoghøj

Ansøgningsskema Højskolen Snoghøj for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema Højskolen Snoghøj for elever under 18 år.  

Nordfyns Højskole

Ansøgningsskema Nordfyns Højskole for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema Nordfyns Højskole for elever under 18 år.  

Ungdomshøjskolen ved Ribe

Ansøgningsskema Ungdomshøjskolen ved Ribe for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema Ungdomshøjskolen ved Ribe for elever under 18 år. 

Vrå Højskole

Ansøgningsskema Vrå Højskole for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema Vrå Højskole for elever under 18 år. 

 

Vi anbefaler, at eleven bruger noget tid på ansøgningen, da det har stor betydning for, hvordan vi bedst planlægger det intensive forløb.

Ligeledes er der i ansøgningsskemaet mulighed for, at der kan gives en kommmentar/ beskrivelse fra vejleder, kontaktperson, lærer etc., samt mulighed for at vedlægge eventuelle relevante dokumenter.