Ansøgning


Ansøgningsprocessen

For at blive optaget på et højskoleophold med dansk og matematik, med støtte fra satspuljemidlerne, kræver det, at der udarbejdes en motiveret ansøgning. Jf. målgruppebeskrivelsen for om eleven opfylder denne.

Det er den højskole, den unge ønsker at være elev på, der i samarbejde med eleven og vejleder søger om stipendiet. Der er løbende ansøgning til puljen. Det tilstræbes at midlerne anvendes både på forårs- og efterårssemester. Det tilstræbes at der i perioden august – juni gives svar indenfor 14 dage efter ansøgning er indsendt. Ved indsendelse af ansøgning i juli måned skal forventes, at der gives svar indenfor 4 uger.

Ansøgningsskemaer for de deltagende højskoler i projektet kan ses nedenfor. 

Brande Højskole

Ansøgningsskema Brande Højskole for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema Brande Højskole for elever under 18 år.

Højskolen Kalø

Ansøgningsskema Højskolen Kalø for elever over 18 år

Ansøgningsskema Højskolen Kalø for elever under 18 år

Højskolen Snoghøj

Ansøgningsskema Højskolen Snoghøj for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema Højskolen Snoghøj for elever under 18 år.  

Nordfyns Højskole

Ansøgningsskema Nordfyns Højskole for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema Nordfyns Højskole for elever under 18 år.  

Ungdomshøjskolen ved Ribe

Ansøgningsskema Ungdomshøjskolen ved Ribe for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema Ungdomshøjskolen ved Ribe for elever under 18 år. 

Vrå Højskole

Ansøgningsskema Vrå Højskole for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema Vrå Højskole for elever under 18 år.

Sommerkursus med dansk på Vrå Højskole i uge 28, 29 og 30, 2022

Ansøgningsskema sommerhøjskole på Vrå Højskole for elever over 18 år.

Ansøgningsskema sommerhøjskole på Vrå højskole for elever under 18 år.

 

Vi anbefaler, at eleven bruger noget tid på ansøgningen, da det har stor betydning for, hvordan vi bedst planlægger det intensive forløb.

Ligeledes er der i ansøgningsskemaet mulighed for, at der kan gives en kommmentar/beskrivelse fra vejleder, kontaktperson, lærer etc., samt mulighed for at vedlægge eventuelle relevante dokumenter.