Bliv klar til ungdomsuddannelse

Intensive Læringsforløb er for unge uden ungdomsuddannelse, der drømmer om at komme et skridt nærmere et videre uddannelsesforløb. Foruden et fagligt løft i dansk og matematik, giver højskolekurset en lang række uforglemmelige oplevelser og en masse nye venner

Folkehøjskolernes Forening i Danmark har fået bevilget Satspuljemidler til at udvikle og tilbyde Intensive Læringsforløb for unge mellem 16 og 25 år uden ungdomsuddannelse.

I intensive læringsforløb er det muligt at tage dansk og matematik på højskole, med det formål at forberede unge uden ungdomsuddannelse til en optagelsesprøve på en ungdomsuddannelse.

Ud over dansk og matematik har alle skolerne fokus på højskolefag og højskolesamvær, så de unge kan få en oplevelse for livet og blive klogere på sig selv, imens de bliver klar til en ungdomsuddannelse.

Kurserne er udbudt under lov om folkehøjskoler. 

Gå til infoside for unge, der overvejer at deltage i et intensivt læringsforløb

På de følgende sider kan du læse mere om:

Hvad er intensive læringsforløb?

Undervisningen

Målgruppe

Skoler, der deltager i projektet

Ansøgning

Økonomi

Bliv deltagende højskole i projektet

Jakob Hvenegaard
Specialkonsulent
Udvikling

Indsatser vedrørende unge uden ungdomsuddannelse, Intensive læringsforløb.

Rådgivning vedr. højskolelovgivning, lønkompensation og statstilskud.