Højskolestipendier

Elever kan søge Rigsfællesskabets Højskolestipendium og Nordisk Højskolestipendium. Højskoler kan nu også søge om at få ukrainske unges, og på sigt også russiske unges, egenbetaling nedsat.

Pulje: Stipendier til ukrainske unge

Ukrainske unge, og på sigt også russiske unge, kan søge om tilskud til ophold på danske højskoler. Puljen administreres af FFD og stipendiet søges af skolen på vegne af den enkelte elev.

Formålet med puljen er styrke de fælles værdier, højskolerne bygger på, i elevernes hjemlande med henblik på at understøtte den demokratisk civilsamfundsudvikling.

Læs mere om puljens formål, retningslinjer og ansøgningsprocessen

 

Rigsfællesskabets Højskolestipendium

Rigsfællesskabspuljen har til formål at styrke kendskabet til de enkelte områder af Rigsfællesskabet.

Danske, grønlandske og færøske unge mellem 18-25 år kan få gavn af stipendiet, som vil være på 700 kr. om ugen i op til 20 uger.

Stipendiet, som udelukkende kan benyttes til højskoleophold i anden del af Rigsfællesskabet end ens egen, vil blive udbetalt til værtsskolen.

Læs mere om Rigsfællesskabets højskolestipendium

 

Nordisk Højskolestipendium

Danske elever (inklusiv færøske og grønlandske) kan søge Nordisk Højskolestipendium om et stipendium til ophold af minimum 12 ugers varighed på en folkehøjskole i et andet nordisk land.

Læs mere om Nordisk Højskolestipendium på højskolerne.dk.