Brenderup Højskole

Fokus på bæredygtighed, fællesskab og faglig udvikling

Ekstra hjælp til de unge

På Brenderup Højskole tager vi udgangspunkt i hver enkelt elev og deres rejse mod en ungdomsuddannelse. Vi tilrettelægger et individuelt læringsmål, evt. imod en 9. klasses eksamen og de berømte minimumskarakterer for optagelse af den ønskede uddannelse. Rejsen kan også være mere i den sociale retning, ligesom karakteren 02 i dansk og matematik, er den sociale læring en lige så vigtig byggesten. 

Udvikling af potentiale

Vores mission er at give disse unge muligheden for at bestå dansk og matematik som selvstuderende og dermed åbne døren til en ungdomsuddannelse, der kan forme deres fremtid positivt. Vi tror på, at alle fortjener en chance for at udvikle deres potentiale og nå deres mål.

Integreret læring

Mange lærer bedst med hænderne, og derfor integrerer vi dansk og matematik i undervisningen. På Brenderup Højskole tilbyder vi intensive læringsforløb, hvor teori bliver praktisk og kreativ. For eksempel er der utrolig meget matematik i vores fag "Tiny House" og "Re-design," hvilket skaber et meningsfuldt læringsrum. Vi sørger for, at hver elev har en fast tilknyttet lærer, der tilrettelægger undervisningen efter deres interesser og behov.

Engagere, støtte og styrke eleverne

Vi tror på, at læring kan foregå på mange måder. Ved at kombinere traditionelle og alternative metoder, som f.eks. at analysere digte over bål i dansk, ønsker vi at inspirere vores elever og åbne nye veje for deres læring og personlige udvikling. Vi er dybt engagerede i at støtte og styrke vores elever uanset deres udfordringer, og vi er fast besluttet på at sikre, at de får den bedst mulige start på deres dannelsesrejse.

Giver oplevelser for livet

Vi er begejstrede for Grundtvigs tanker om, at livet bliver rigere gennem samvær, samtale og undervisning. Hos os er det personlige møde mellem elever, lærere og hele personalegruppen hjertet i vores højskole. Vi møder hinanden med tillid og positive forventninger i et åbent og fordomsfrit miljø, hvor alle har plads til at være sig selv. Vi stræber efter at forene individualitet, fællesskab og faglighed, så du både udvikler dig som menneske og bliver godt uddannet. Bliv en del af vores højskole, hvor dannelse og uddannelse smelter sammen til en uforglemmelig oplevelse!

Højskolens fag:

 • Outdoor
 • Mental og fysisk træning
 • Krop, køn og seksualitet
 • Improvisation
 • Musik
 • Nada
 • Keramik
 • Kunst
 • Dansk sprog og kultur
 • Tekstil redesign
 • Bæredygtigt byg
 • Urter og personlig pleje
 • Tiny house
 • Permahave
 • Social bæredygtighed
 • Brendere i verden: Frivillig i Nepal, Kenya, samt studierejser

Rent praktisk 

Læs mere på vores hjemmeside https://brenderuphojskole.com/