Kombineret ungdomsuddannelse

Der er indgået aftale om den ny kombinerede ungdomsuddannelse. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret.

Den kombinerede ungdomsuddannelse

Den kombinerede ungdomsuddannelse er et 2 årigt beskæftigelsesrettet kompetencegivende ungdomsuddannelsestilbud til de 15-24-årige, der ikke har de nødvendige faglige, sociale eller personlige kompetencer til at gennemføre en erhvervs- eller en gymnasial uddannelse.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til unge, som er motiverede for uddannelse, men som i dag enten påbegynder en erhvervsuddannelse uden realistisk mulighed for at kunne gennemføre, benytter sig af ikke-kompetencegivende tilbud eller slet ikke er i uddannelse. 

Uddannelsen starter fra august 2015. 

Information om den kombinerede ungdomsuddannelse

Læs lovforslaget om den kombinerede ungdomsudannelse her.

Læs aftalen om refom af erhvervsuddannelserne. Aftalen om den kombinerede ungdomsuddannelse kan læses i kapitel 8 fra side 30 til 36.

I forbindelse med ansøgning om at udbyde kombineret Ungdomsuddannelse har Undervisningsministeriet udsendt materialer om

Materialerne kan også findes på Undervisningsministeriiets hjemmeside.   

Har du flere spørgsmål? 

Undervisningsministeriet har lavet en side om den Kombinerede ungdomsuddannelse

FFD afholdte et informations- og ideudviklingsmøde om uddannelsen i Højskolernes Hus den 23. april 2014. Kontakt FFD hvis du ønsker referat af mødet. 

Se Undervisningsministeriets oplæg fra mødet den 23. april