Højskolen som alternativ til FGU

På siden kan der læses mere om højskoleopholds placering i forhold til den Forberedende Grunduddannelse – FGU. Dels hvordan højskoleophold fortsat kan indgå i EGU som led i FGU-sporet, og dels hvordan et højskoleophold som alternativ til FGU kan bidrage til, at den unge bliver hurtigere parat til at gennemføre en ordinær uddannelse.

Kommunerne skal fremover overveje FGU for alle unge under 25 år, som ikke er i gang med job eller uddannelse. Men kommunen skal også overveje alternative tilbud til de unge.

I dag er højskoleophold dyre for kommunerne, når det drejer sig om unge, der er på offentlig forsørgelse. Fremover vil det økonomiske incitament for kommunerne til at anvende højskoleophold blive bedre, idet betalingsloven ikke vil virke så markant, når kommunerne selv skal afholde en god del af udgiften til FGU.

Forslaget om FGU rammer godt og bredt i forhold til de unge, der ikke har forudsætningerne for at påbegynde ordinær ungdomsuddannelse, og det nævnes realistisk i forslaget, at man ikke forventer, at alle unge vil passe ind. Der må lokale og alternative tilbud til også.

Højskoleophold nævnes i lovforslaget som enten:

a) Element i EGU-sporet på samme vilkår som i dag

b) Alternativ for de unge, som ikke umiddelbart kan have gavn af FGU

Ad a) Element i EGU-sporet.
Højskoleophold kan indgå i EGU-planen som en del af skoleforløbet. En sådan EGU-plan bør aftales meget tidligt i forløbet, hvor den kommunale ungeenhed kan være med til at vurdere hvor hensigtsmæssigt, det er.

Ad b) Alternativ til FGU.
Det fremhæves i lovforslaget, at nogle af de unge, som ikke er i gang med en uddannelse, ikke vil passe ind i FGU. De vil have behov for alternative forløb. Disse unge kan i samråd med deres vejleder aftale et andet forberedende tilbud, fx et højskoleforløb, hvor formålet blandt andet vil være, at den unge på et mere solidt grundlag kan gå i gang med en kompetencegivende ungdomsuddannelse.