På egen hånd

Særligt for modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp og integrationsydelse der på egen hånd deltager i et højskoleophold

Modtagere af integrationsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp må gerne deltage i kurser på folkehøjskoler uden kommunens godkendelse, så længe de fortsat kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Kommunen skal ikke betale for højskoleopholdet, hvis modtagere af kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp på egen hånd deltager i uddannelsen, når det hverken er afgivet som tilbud eller godkendt af kommunen, forudsat at modtageren fortsat står til rådighed for arbejdsmarkedet. Højskolen vil i sådanne tilfælde kunne få tilskud, hvor dette følger af de almindelige regler i tilskudslovgivningen.

Der er selvfølgelig en bekymring i ministerierne, om denne besvarelse vil betyde, at man i kommunerne vil forstå denne afgørelse som en mulighed for at undgå betaling, og at der dermed vil komme et stort pres på vores taxameter med efterfølgende risiko for, at der gribes ind. Vi skal derfor opfordre til, at man er opmærksom på, at de unge, der er omfattet af denne ændrede afgørelse, på egen hånd opsøger jer.

 

Læs beskæftigelsesudvalgets brev om ret til at deltage i højskoleophold