Betalingslov

Betalingsloven betyder, at kommunerne skal betale for tilskud, som højskolen ville have fået fra staten.
Der er dog undtagelser, for blandt andet flygtninge under integrationsprogrammet og modtagere af kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp, der på egen hånd opsøger et højskoleophold.

Vejledning for kommuner 

Betalingsloven har hjemmel i Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om aktiv beskæftigelsesindsats m.m.og til Bekendtgørelsen om betaling. Der kan læses mere om betalingsloven på Undervisningsministeriets hjemmeside

Følgende er omfattet af betalingsloven

Betalingsloven betyder, at kommunerne skal betale for:

  • Kontanthjælpsmodtager eller integrationsydelsesmodtager omfattet af § 2, nr. 2 eller 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Fleksjobvisiteret og ledig omfattet af § 2, nr. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
  • Revalidend, der modtager revalideringsydelse eller integrationsydelse, eller forrevalidend, der modtager kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og er omfattet af § 2, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • A-kasseforsikret ledig omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der ikke deltager i uddannelsesforløbet som led i 6 ugers selvvalgt uddannelse.
  • A-kasseforsikret ledig omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der deltager i uddannelsesforløbet som led i 6 ugers selvvalgt uddannelse.
  • Personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge.
  • Personer, som modtager ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik.
  • Personer, der er omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, som opbruger deres dagpengeret.

Betalingsloven betyder dermed, at kommunerne skal betale for tilskud, som uddannelsesinstitutionen ville have fået fra Ministeriet for Børn og Undervisning, hvis personen ikke havde været omfattet af betalingsloven.

FFD's brev til højskolerne om vejledning om betalingslov mv.