Særlige elevgrupper

Nogle elever vil udløse særlige tillægstakster til højskolen.

Dette gælder for unge under 25 år uden en kompetencegivende uddannelse (med og uden en uddannelsesplan fra UU), specialundervisningselever mv.

Andre elever vil i kraft af offentlig støtte være omfattet af betalingslovens regler i forbindelse med en aktiveringsindsats.

Og endelig kan særlige forhold gøre sig gældende i forbindelse med, at eleven er i en særlig uddannelsesmæssig situation, hvilket fx gælder for STU og VEU elever.

Se samlet oversigt over disse forhold på siden om elevstøtte.