Tilskud til drift

Her findes oplysninger om højskolerns tilskudsmæssige forhold.

Lov om folkehøjskoler mv. beskriver betingelserne for, at man som højskole kan modtage tilskud fra staten i form af faste grundtilskud og aktivitetsbestemte tilskud.

Tilskuddet for det enkelte finansår fastsættes på finansloven og beregnes på baggrund af den aktivitet, der har været i det skoleår, der slutter midt i finansåret.

Enkelte elever er i forbindelse med en aktiveringsindsats omfattet af reglerne i Betalingsloven. Dette betyder, at det er kommunen, der også skal betale statstilskudsandelen ved et højskoleophold.

Puljer

FFD administrerer puljer til forskellige former for

Tilskud til forsøgs- og udviklingsvirksomhed, folkeoplysning, efteruddannelse og orlov.