Lea Halkier
HR-konsulent og ledelsessekretær
Sekretariatet