Krav om børneattest

Der er krav om, i lov om børneattest, at der indhentes børneattester forud for ansættelse under følgende omstændigheder:

 • Ansatte med fast tilknytning, der som led
  i udførelsen af deres opgaver (herunder undervisning), skal
  have direkte kontakt med børn under 15 år.

 • Fast tilknytning (KUM): "… i mere end 3 måneder og inden
  for dette tidsrum i mindst 3 tilfælde eller i en
  sammenhængende periode af mere end 1 uges varighed
  har fungeret som træner, instruktør, holdleder, lærer osv."

 • Børneattesten indhentes hos Det Centrale Kriminalregister

Download børneattest for 2017(PDF)