Beredskabsplaner for højskoler.

Hent inspiration til at skrive beredskabsplan for skolen.

FFD har udarbejdet materiale om beredskabsplaner. Materialet skal ikke ses som en samlet beredskabsplan, som den enkelte skole kan anvende. Derimod en generel beskrivelse og en række eksempler fra eksisterende skolers beredskabsplaner til inspiration og til evt. genbrug af enkeltdele.

Hver enkelt skole bør udarbejde en egen beredskabsplan, bestående af en generel vejledning og instrukser i forhold til ulykker og alvorlige hændelser inden for skolens forskellige områder.

Download dokument med vejledning til beredskabsplan (word).