Barsel

Pædagogisk personale er omfattet af aftalen mellem finansministeriet og centralorganisationerne vedrørende barsel, adoption og omsorgsdage efter ansættelsesbekendtgørelsens § 21. Teknisk administrativt personale kan være omfattet, hvis der er en aftale omkring dette - Typisk gennem en kontrakt. FFD har udarbejdet et ugeskema, der overskueliggør rettighederne til de ansatte. Denne udspringer af Moderniseringsstyrelsens vejledning på barselsområdet.

Ugeskema ved barsel

Barselsvejledningen 2012