Vilkår - pædagogisk ansatte

Efter højskolelovens §9 skal forstandere og læreres ansættelsesforhold være i overensstemmelse med retningslinjer fastsat af ministeren.

Det er sket ved, at ministeriet har udarbejdet en Ansættelsesbekendtgørelse, der beskriver de generelle vilkår for lærere og forstandere og et Løncirkulære om løn- og pensionsforhold. Kontrakter for forstandere og lærere skal således henvise hertil.

Når disse forhold er fastsat ensidigt af ministeriet, er det med baggrund i, at området ikke har en generel overenskomst, idet medlemsandelen for den faglige organisation på området Højskolelærernes Forening (sektion under DM) ikke har givet mulighed for en forhandlingsret.

Se ansættelsesbekendtgørelse

Ansættelseskontrakter udarbejdet af FFD og Dansk Magisterforening for forstandere og lærere kan downloades under Ansættelsesbreve.

FFD foretager med mellemrum analyse af forstandere og læreres lønforhold.