Oprettelse

Der er i Danmark fri adgang til at oprette en højskole, og alle skoler, der opfylder højskolelovens krav, er berettiget til tilskud.

Skolen skal godkendes af ministeriet

Før en ny skole kan begynde at modtage tilskud, skal skolen godkendes af ministeriet til tilskud, hvor det sikres, at skolen lever op til lovens krav.

For skoleformen er det en væsentlig del af traditionen, at der hele tiden er nye kredse i befolkningen, der ønsker at oprette en højskole.

Som nyt højskole-initiativ er det en god idé at læse: