Økonomi, regnskab og revision

Finder forskellige redskaber til håndtering af skolens økonomi. Som tilskudsmodtagende skole er højskolerne underlagt de vilkår for regnskab og revision, der fremgår af Højskoleloven og i tilknytning hertil regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen.

Opdateret 3. oktober 2018

Skoleformens regnskab

Regnskaber for højskoler. Kombinerede skoler er ikke medregnet i sektorregnskabet.

Folkehøjskolernes samlede regnskab 2017(PDF)

Folkehøjskolernes samlede regnskab 2016 (PDF)

Skoleregnskaber

På ministeriets Regnskabsportal findes samtlige skolers regnskaber, der kan downloades og benyttes til regnskabsmæssige analyser af egne
virksomhedsområder.

Regnskabsportal med alle skolers regnskaber.

Højskolernes regnskabstal 2017 fra regnskabsportalen efter årselevtal(excel)

Højskolernes regnskabstal 2016 fra regnskabsportalen efter årselevtal(excel).

Driftstilskud

FFD's regneark til beregning af driftstilskuddet.

Regnskab og revision

Som tilskudsmodtagende skole er højskolerne underlagt de vilkår for regnskab og revision, der fremgår af højskoleloven og i tilknytning hertil regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen.