Juridisk bistand

Hvis man er tilknyttet en højskole eller er personligt medlem af FFD, har man altid mulighed for at søge rådgivning og vejledning hos FFD. Dette gælder også spørgsmål af juridisk karakter.

Ekstern advokatbistand

Er der behov for mere omfattende juridisk sparring eller sagsbehandling end den rådgivning, som FFD kan tilbyde, kan det være nødvendigt med ekstern advokatbistand.

FFD bliver med mellemrum kontaktet af skoler, der ønsker anbefaling med hensyn til ekstern juridisk bistand ved afskedigelser og ansættelser.

FFD har derfor lavet aftale med nedenstående jurister, der alle har stor erfaring inden for personalejura, om at foreningen kan opføre dem på hjemmesiden som personer, højskoler kan rette henvendelse til. Det er den enkelte skole, der selv afholder alle udgifter ved den juridiske bistand, og FFD anbefaler, at de økonomiske vilkår fastlægges ved kontaktetableringen.


Advokat Jens Brusgaard - Fredericia Advokaterne(Nu en del af Trolle Advokatfirma)

Høgevej 4
7000 Fredericia

Tlf.: 75 92 28 00
Mobil: 22 62 03 44
E-mail: jb@fredericiaadvokaterne.dk
http://www.fredericiaadvokaterne.dk/
http://www.frieskolerlaw.dk/


Advokat Pernille Backhausen - Sirius Advokater

Holmens Kanal 7
1060 København K

Tlf.: 88 88 85 85
Fax: 88 88 85 95
E-mail: pb@siriusadvokater.dk
http://www.siriusadvokater.dk/


Advokat Helene Amsinck - Kromann Reumert

Rådhuspladsen 3
8000 Århus C

Tlf.: 70 12 12 11
Fax: 70 12 14 11
E-mail: ham@kromannreumert.com
http://www.kromannreumert.com/