Indkøb

Der har de seneste år været stor fokus på indkøb og de besparelser kvantum-aftaler kan give. Der er således foretaget besparelser over flere år i skolernes tilskud ud fra et beregnet indkøbsbesparelsespotentiale.

Spar penge når I køber ind

Som højskole har man mulighed for at benytte både SKI (Statens og kommunernes Indkøb) og de statslige indkøbsaftaler, samt melde sig ind i Skoleindkøb.

FFD har tegnet et såkaldt foreningsabonnement med SKI, der betyder, at alle højskoler, der ønsker det, har mulighed for at oprettet et brugerabonnement og dermed få adgang til at anvende SKI's aftaler uden at oprette selvstændigt abonnement.

Det anbefales, at man melder sig ind i indkøbsforeningen Skoleindkøb, der er etableret af Efterskoleforeningen og FFD i fællesskab.

Indkøbsforening

Foreningen Skoleindkøb er for frie kostskoler og andre frie skoler.

Læs om Skoleindkøb