Forsikringer

Et væsentlig aspekt ved en højskoles administration er forsikringsområdet. Der er en række forsikringer, der er lovpligtige, og andre, som det kan være rigtigt at have tegnet.

Forsikringsmarkedet

Opdateret 15. februar 2017                                                                                          Det kan kræve mange ressourcer at skaffe sig det fulde overblik over priser og vilkår.

De frie skoler har i en række år haft et samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Willis om at tilbyde skolerne et samlet produkt på baggrund af et fælles udbud.

Tilbuddet omfatter tillige en pensionsordning for det praktiske område. Men det er fortsat op til den enkelte skole at vurdere, hvor vidt dette tilbud er fordelagtigt.

De forsikringer der kan tegnes gennem Willis er bl.a.:

  • Bygningsskade brand, storm, indbrud
  • Ledelsesansvarsforsikring
  • Lønforsikring for ledere

Se Willis skoleforsikringsprogram

Aktuelle aftaler gennem Willis:

Pensionsforhold for teknisk-administrativt personale

Se den anbefalede pensionsaftale med TopDanmark for teknisk-administrativt personale.

Mæglerfirmaet Willis har i starten af 2009 gennemført en undersøgelse af markedet for pension til det teknisk-administrativt personale på folkehøjskolerne i Danmark og nåede frem til, at TopDanmark kan tilbyde en bedre, billigere pension end den tidligere anbefalede fra FFD's side.


Løntabsforsikring for ledere

Det er nu blevet muligt at forsikre forstandere mod løntab i situationer, hvor en skole måtte gå i betalingsstandsning eller gå konkurs.

Det er mæglerfirmaet Willis, der har indgået en aftale med forsikringsselskabet Nassau, som muliggør at skolerne kan tegne denne forsikring.

Læs mere:


Ledelses- og bestyrelsesansvarforsikring

Forsikringen dækker alle nuværende, tidligere og fremtidige medlemmer af bestyrelsen samt af den daglige ledelse på højskolen.

 

Cyberforsikring

En cyberforsikring giver assistance fra eksempelvis it-eksperter til at genoprette driften, hvis en højskole har været udsat for hackerangreb. Willis tilbyder en cyberforsikring