Institutionen

Her finder du oplysninger om højskolen som privat selvejende institution, om institutionens opbygning, ledelse, forretningsmæssige forhold samt en beskrivelse af fælles administrative muligheder og værktøjer.

En generel beskrivelse af de selvejende undervisningsinstitutioner
og deres vilkår kan ses på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Følgende punkter kan du finde i venstremenuen:

    Oprettelse

    Bestyrelse og ledelse

    Økonomi, regnskab og revision

    Juridisk bistand

    Indkøb

    Forsikringer