Højskolebevis

Her kan du hente skabeloner til fremstilling af Højskolebeviset samt bestille fortrykt brevpapir og mappeomslag med plads til bevis og andre relevante dokumenter og materialer.

Bestilling af mapper og brevpapir

Her kan du bestille mapper og evt. brevpapir til højskolebeviset. 

Vil du vide mere om baggrunden for Højskolebeviset eller have en indføring i, hvordan beviset sammensættes, så start med at læse denne vejledning: