FAQ

Læs om møder, timenedsættelse, egenbetaling, kommunebetaling, kostpris, ekskursion, medlemsskab.