Vejledning om uddannelse og erhverv

Ifølge højskolelovens skal højskoler på kurser af mindst 12 ugers varighed tilbyde eleverne vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Vejledning - og som en del af det pligtige undervisningstimetal

Ifølge højskolelovens § 15, Stk. 4 skal højskolerne på kurser af mindst 12 ugers varighed tilbyde eleverne vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Skolernes vejledningsindsats kan tilrettelægges på forskellig vis, og det kan således godt være tilrettelagt som undervisningshold, hvor timerne også tæller med i elevens pligtige undervisningstimetal. En beskrivelse af vejledningen skal så på lige fod med den øvrige undervisning indgå i kursets indholdsplan.

Da udgangspunktet for undervisning på højskoler er, at det foregår i en holdsammenhæng, kan en individuel vejledning (1 til 1) imidlertid ikke tælle med i det pligtige undervisningstimetal.

Skolen skal offentliggøre sin strategi for vejledningsindsatsen på sin hjemmeside.