Ulykke for medarbejder

Hvis en medarbejder i sin fritid er involveret i en ulykke, hvor der er en skadevolder, f.eks. en bilulykke, kan højskolen som arbejdsgiver søger om erstatning ved skadevolderens forsikringsselskab.

Erstatning til højskolen

Hvis en medarbejder er udsat for en ulykke, f.eks. en bilulykke hvor der er objektivt ansvar for skadevolderen, kan højskolen søge om erstatning ved skadevolderens forsikringsselskab.

Det kunne f.eks. være for løn til en vikar i den periode medarbejderen er sygemeldt. Der kan være mange penge at hente for en højskole

Krav til højskolen som arbejdsgiver

Hvis en højskole vil have sine vikarudgifter dækket f.eks., skal følgende være opfyldt:

  • Den sygemeldte medarbejder får udbetalt løn
  • Arbejdsgiveren skal have ekstra udgifter i forbindelse med sygefraværet.
  • Arbejdsgiveren skal kunne dokumentere skriftligt, at der er ekstra udgifter.