Udlændingebalance

Der skal altid være et flertal af danske statsborgere på et godkendt højskolekursus. Dette kaldes også udlændingebalancen.

Udlændingebalancen

Højskoleloven kræver, at der skal være et flertal af danske statsborgere eller elever, der kan sidestilles hermed, på et godkendt højskolekursus. Herved forstås, at der i hver kursusuge skal være et flertal af danskere, samtidig med at der også skal være et flertal af danskere blandt de elever, der gennemfører kurset.
Dette kaldes udlændingebalancen, og hvis den balance ikke overholdes, vil statstilskuddet til kurset bortfalde.

Alle elever, der deltager i undervisningen, skal tælles med

Det er derfor ikke muligt at have elever, der deltager på lige fod i et kursus uden at tælle dem med i tilskudsgrundlaget. Så hvis man fx kommer i den situation, at der ikke er et flertal af danske elever, kan man ikke blot undlade at tælle alle udenlandske elever med. Man vil i det tilfælde miste tilskuddet til hele kurset.

Ofte stillede spørgsmål