Udlændinge på højskole

Kan udlændinge få tilskud til højskoleophold, og hvordan ansøger man?

Elever fra hele verden (undtaget danske statsborgere og elever fra Færøerne og Grønland) kan søge stipendium til et højskoleophold af mindst 8 ugers varighed. Hver højskole har fra staten fået tildelt en kvote, som de selv administrerer. Derfor skal udenlandske elever kontakte den højskole, de ønsker at gå på, for at høre om de giver stipendium.

Hvordan får udlændinge opholdstilladelse/visum?

Elever fra EU, EEA-lande og Schweiz og lande, som Højskolepuljen omfatter, behøver ikke ansøge om opholdstilladelse i Danmark, når de går på højskole. Dog skal de senest tre måneder efter indrejse indlevere en europæisk registreringsattest til Statsforvaltningen.

Elever fra resten af verden skal dog ansøge om opholdstilladelse for at kunne gå på en højskole.
Læs om krav og om hvordan man ansøger om opholdstilladelse for at kunne gå på en højskole her

Hvad er reglerne om sygesikring for udlændinge på højskole?

Ifølge Bekendtgørelse af lov om offentlig sygesikring § 1 stk. 3 har personer, der tager til Danmark fra udlandet først ret til lovens ydelser 6 uger efter ankomst. Det anbefales at købe en sygesikring de første 6 uger, man er i landet.
Fra FFD's side rådes der til at højskolerne stiller krav om, at de udenlandske elever er forsikret i de første 6 uger af deres ophold.
Personer, der tilflytter fra Færøerne eller Grønland, har ret til lovens ydelser straks efter tilflytningen.
Læs mere om opholdstilladelse og sygesikring for udlændinge på højskole.