Timenedsættelse ved 60 år for lærere

Højskolerne kan tilbyde timenedsættelse fra det skoleår hvori læreren fylder 60 år. Dette følger af ansættelsesbekendtgørelsens § 18.

Læreren skal anmode om timenedsættelse

Hvis læreren anmoder om det, har man ret til timenedsættelse, men det sker ikke automatisk. Muligheden for timenedsættelse finder alene anvendelse for lærere, der pr. 31. juli 2016 er fyldt 58 år.

Anmodningen skal fremsættes inden udgangen af skoleåret  og får virkning fra begyndelsen af det følgende skoleår, dog tidligst fra begyndelsen af det skoleår (normperiode), hvori læreren fylder 60 år.

Efter at have fået timenedsættelse kan lærerens arbejdstidsopgørelse tillægges 175 timer årligt, som læreren selv disponerer over.

Ofte stillede spørgsmål

Hvis læreren ikke var fyldt 58 år den 31. juli 2016 har læreren ikke ret til at få timenedsættelse.