Takstkatalog

Af takstkataloget fremgår, hvad de enkelte driftstakster er i finansåret samt skoletilskuddets størrelse. 

De på finansloven fastsatte mindste ugentlige elevbetalinger fremgår også af takstkataloget.