Takstkatalog

Takstkataloget udarbejdes på baggrund af finansloven.

Takstkatalog for folkehøjskoler

Hvert år udarbejder Slots- og Kulturstyrelsen et takstkatalog på baggrund af den gældende finanslov. Takstkataloget definerer driftstakster, tilskud pr. årselev samt de på finansloven fastsatte mindste ugentlige egenbetalinger.

Find seneste takstkatalog hos Slots- og Kulturstyrelsen (højremenu)

Ofte stillede spørgsmål

For en afkortet uge (min. 4 døgn) er mindste ugeprisen den samme som for et kursus af en uges varighed (jf. takstkataloget).