Sygefravær

Når en medarbejder må sygemelde sig, skal højskolen være opmærksom på en række faktorer.

Anmeld sygefraværet

Højskolen skal anmelde sygefraværet til Udbetaling Danmark på virk.dk, inden der er gået fem uger fra medarbejderens første sygedag. Kommunen orienteres af Udbetaling Danmark om sygefraværet. Når kommunen er orienteret om sygemeldingen, igangsættes der typisk forskellige ting, så medarbejderen kan modtage sygedagpenge og få hjælp til at komme tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.

Så snart der er berettiget forventning om, at sygemeldingen kommer til at strække sig over længere tid, kan skolen med fordel anmelde sygefraværet. Det giver kommunen mulighed for at igangsætte tidlig opfølgning og hjælp til den ansatte.

Når medarbejderen raskmeldes

Medarbejderen skal være til rådighed for at genoptage arbejdet, så snart vedkommende er rask igen. Det vil sige, at medarbejderen ikke kan afvikle ferie eller barsel under sygemeldingen. Ved sidste refusionsanmodning på virk.dk raskmeldes den ansatte ved at højskolen oplyser sidste fraværsdato.

Mulighedserklæring

Ved en længerevarende sygemelding kan højskolen, som arbejdsgiver, kræve en mulighedserklæring. Formålet med mulighedserklæringen er at afdække, hvad medarbejderen kan på trods af sin sygdom, og dermed hvordan medarbejderen bedst muligt kan fastholde og varetage sit arbejde på kort og lang sigt. Erklæringen udfyldes af medarbejderen, højskolen og medarbejderens egen læge i fællesskab og indeholder en lægefaglig vurdering af, hvor længe medarbejderen skal være sygemeldt. Skolen skal som arbejdsgiver dække udgiften til at få attesteret erklæringen hos lægen.

Læs mere om mulighedserklæring hos Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering

Ofte stillede spørgsmål