Stamdata

Kulturministeriet har brug for at have opdaterede stamoplysninger fra Højskolen.

Hvis der sker ændringer i de stamoplysninger Kulturministeriet har om skolen, skal ministeriet have besked på en særlig oplysningsblanket. Det drejer sig om ændringer af skoleoplysninger, fx navn, adresse eller mailadresse, om ny forstander eller konstitueret forstander, navn og øvrige oplysninger om formanden og revisor.

Skema til ændring af stamoplysninger for frie kostskoler  kan findes Slots- og Kulturministeriets hjemmeside.

Ofte stillede spørgsmål

Læs om