Sociale klausuler

Loven kræver, at alle højskoler skal have en politik og handleplan vedrørende sociale klausuler.

Hvad er sociale klausuler?

Ved en social klausul forstås initiativer, der medvirker til forebyggelse, fastholdelse og fodfæste på arbejdsmarkedet.

Lov om sociale klausuler omfatter højskolerne

Lov om sociale klausuler har til hensigt at sikre rummelighed på arbejdsmarkedet. Statslige myndigheder er forpligtet til at vurdere, om der kan stilles krav til tilskudsmodtageren om varetagelse af sociale hensyn i forbindelse med tildeling af statslige tilskud. Derfor skal alle højskoler have en politik og handleplan vedrørende sociale klausuler. 

Der er ikke specifikke krav hertil, så højskolen kan fx tage udgangspunkt i en politik om, at man i alle ansættelser vil overveje ansættelse af personer på særlige vilkår. 

Se Lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder

 

Ofte stillede spørgsmål

Læs om